Qianjiang Huaqianshun Ecological Agriculture Development Co., Ltd.

Huaqianshun Contact us

Customer service
  • Add: 1#, Xingwang Road, Houhu Management Office, Qianjiang City, Hubei Province
    Contact: Manager Su
    Tel: +86-728-6496080/15971978279
    E-mail: sales@qjhqs.com